První třídy v MC Jablíčko

Ve středu 22. 6. 2016 obě první třídy navštívily Mateřské centrum Jablíčko, kde si pro ně pořadatelé přichystali výstavu Zdraví. Všichni žáci se vystřídali u několika stanovišť jako např. Voda, Důvěra, Slunce, Vítr, Pohyb, Spánek a Střídmost a dozvěděli se spoustu nových informací o sobě samých i o přírodních vlivech. Všem se výstava líbila a doufám, že všechny důležité informace žáci předali i doma svým rodičům a kamarádům.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.