První pomoc aneb Když nám, medvědům někdo stůně

V pondělí 26.června k nám do školy zavítala paní ze záchranné služby, která dětem prostřednictvím velkého plyšového medvěda předváděla, jak se správně zachovat v situacích, kdy nám jde nějakým způsobem o život.

Dětí se ptala na různé otázky, pouštěla dětem telefonní hovor holčičky, která volala na záchrannou službu s prosbou o pomoc. Děti se dozvěděly kdy a jakým způsobem reagovat v mimořádných situacích. Řada informací byla dětem již známá, ale jak praví zkušení: „Opakování je matka moudrosti.“ Na konci přednášky obdržely děti diplom a zároveň osvědčení o tom, že jsou proškoleny v podávání první pomoci.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.