PRŮBĚŽNÁ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A 9. TŘÍD

Vážení rodiče,
o víkendu jsme dostali bližší informace (vyhlášené MŠMT) k otevření školy pro Vaše děti. Nyní tyto informace zpracováváme a hledáme podobu režimu na naší škole.

Pro řadu nejasností žádáme rodiče, aby urychleně odpověděli svým třídním učitelkám, které Vás v nejbližších dnech osloví, abychom měli představu o počtu skupin a mohli začít s předběžnými přípravami.

Sledujte nadále tyto webové stránky, kde budou zveřejněny podrobné informace. Dle nařízení MŠMT platí, že zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;

  • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020;
  • v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

Předpoklad, jak by mohlo otevření školy po 25. květnu fungovat:

- návrat pro děti 1. až 5. třídy po 15 dětech, každý žák sám v lavici, nejspíš s rouškou, skupiny nelze do konce června měnit, slučovat či nově přeskupovat

- tělesná výchova nebude realizována

- školní jídelna bude v provozu (způsob výdeje obědů bude ještě upřesněn)

Zatím není upřesněno

- možná délka denního pobytu dětí ve škole

- organizace vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

- střídání pedagogických pracovníků u jedné skupiny

 

Mgr. Michaela Hanyšová
ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240