Back to top

Projektový den - Den Evropy

Ve středu 9. května proběhl na 2. stupni naší školy poslední projektový den s názvem Den Evropy. Žáci 6. ročníku zpracovávali projekt na téma Evropská unie. Děti ze 7. třídy cestovaly po jednotlivých evropských státech a poznávaly jejich kulturní památky, přírodní zajímavosti a získaly tak spoustu nových informací. Žáci z 8. a 9. ročníků vytvářeli v počítačové učebně prezentace na tyto témata: Hlavní města Evropy a Nejkrásnější místa Evropy. Cílem projektového dne je nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si integrovaný pohled na život v evropském prostoru. Je důležité podnítit zájem žáků o Evropu a pomocí dílčích projektů zprostředkovat poznání Evropy jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase. Projektový den se vydařil a  výstupem jsou krásné práce žáků, které budou zdobit naše třídy a chodby.