Projektový den Bezpečnost na silnici

Ve středu 27. září se na 1. stupni naší školy uskutečnil projektový den BEZPEČNOST NA SILNICI A PRVNÍ POMOC. Děti se po jednotlivých ročnících zúčastnily hodinové přednášky, kterou si pro nás opět připravil pan Miroslav Lejsek, preventista Městské policie Jablonec. Děti byly seznámeny s náplní práce policistů, s jejich uniformami. S pomocí animované postavičky pandy Fandy si žáci zopakovali povinnosti chodce, správné přecházení přechodu, dopravní značky. Připomněli si chování cyklistů v silničním provozu, povinnou výbavu jízdního kola a důležitost povinného používání helmy při jízdě a různých ochranných prvků. Některé děti soutěžily v poznávání dopravních značek. Radost všem udělaly dárky – reflexní pásky, omalovánky s dopravní tematikou a obrázek pandy Fandy.

Děti pokračovaly v programu s dopravní tematikou se svými vyučujícími  - ve třídách i venku soutěžily ve skupinách, plnily úkoly v pracovních listech, zopakovaly si chování v silničním provozu za pomoci multimediální techniky i prakticky v okolí školy.

Projektový den se zdařil, splnil výchovné i vzdělávací cíle. Všichni jsme si projektový den užili, žáci si zábavnou formou upevnili své znalosti a dovednosti.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 260