Projekt "Daruj notebook"

Iniciátoři projektu "Daruj notebook" vytvořili na webových stránkách https://darujnotebook.cz možnost propojení škol s dárci starších či třeba nových notebooků, kteří budou osloveni v rámci kampaně spolků ČČK. Naše škola do tohoto projektu zaregistrovala svoji poptáku na potřebné dovybavení žáků na distanční výuce.

V současné době jsme získali jeden notebook, který již používá žák 9. ročníku pro online výuku.

Chtěli bychom tímto poděkovat panu Radkovi Novákovi, který škola notebook věnoval.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954