Přihláška do školní jídelny 2020/2021

Prosím o doručení vyplněné přihlášky vedoucí stravování v průběhu června, nebo nejpozději do 15. srpna 2020. Var. symbol bude novému strávníkovi přidělený. Stávajícím strávníkům var. symbol zůstává. Anna Kalousová vedoucí jídelny

Pracuje jako vedoucí stravování v budově Sokolí 9
Telefon: 420 773 237 794