Přihláška do školní jídelny 2020/2021

Prosím o doručení vyplněné přihlášky vedoucí stravování v průběhu června, nebo od 16.srpna 2021 vždy v dopoledních hodinách. Variabilní symbol bude novému strávníkovi přidělený, stávajícím strávníkům VS zůstává.

Anna Kalousová vedoucí jídelny
Pracuje jako vedoucí stravování v budově Sokolí 9
Telefon: 420 773 237 794