Preventivní programy Maják o.p.s.

Dne 17.9.2020 proběhly na naší škole jedny z prvních preventivních programů od obecně prospěšné společnosti Maják z Liberce. Již poněkolikáté zavítali lektoři na naši školu a prováděli se třídami prevenci na jednotlivá témata rizikového chování.

  • 4.A - Alkohol a kouření
  • 8.A - Sexualita

Dlouholetá spolupráce s touto organizací je velice úspěšná. Žáci se dozvídají nové informace a ve skupinkách si mohou vyzkoušet, jak se mají chovat v rizikových situacích.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248