Preventivní programy Maják o.p.s.

Ve středu 4. prosince 2019 proběhl na naší škole poslední preventivní program od obecně prospěšné společnosti Maják z Liberce. Již poněkolikáté zavítali lektoři na naši školu a prováděli se třídami prevenci na jednotlivá témata rizikového chování. Během podzimních měsíců proběhly tyto akce:

  • 19.9.2019 - Adaptační program - 5.A
  • 10.10.2019 - Klima třídy - 6.A
  • 18.10.2019 - Adaptační program - 5.B
  • 23.10.2019 - Digitální domorodci - 8.A
  • 23.10.2019 - Extremismus - 9.A
  • 4.12.2019 - Závislosti - 6.A
  • 4.12.2019 - Krása - 7.A

Dlouholetá spolupráce s touto organizací je úspěšná. Žáci se dozvídají nové informace a ve skupinkách si mohou vyzkoušet, jak se mají chovat v rizikových situacích. I v druhém pololetí budeme s Majákem pokračovat  v navazujících preventivních programech.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248