Back to top

Preventivní programy Maják o.p.s

Ve středu 12. prosince 2018 proběhl na naší škole poslední preventivní program od obecně prospěšné společnosti Maják z Liberce. Již poněkolikáté zavítali lektoři na naši školu a prováděli se třídami prevenci na jednotlivá témata rizikového chování. Během podzimních měsíců proběhly tyto akce:

  • 2.10.2018 - Adaptační program - 5.A
  • 17.9.2018 - Digitální domorodci - 8.A
  • 17.9.2018 - Rizikové sexuální chování - 9.A
  • 12.11.2018 - Závislosti - 6.A
  • 19.11.2018 - Krása - 7.A
  • 12.12.2018 - Sranda nebo ubližování - 6.A

Dlouholetá spolupráce s touto organizací je úspěšná. Žáci se dozvídají nové informace a ve skupinkách si mohou vyzkoušet, jak se mají chovat v rizikových situacích. I v druhém pololetí budeme s Majákem pokračovat  v navazujících preventivních programech.