Back to top

Preventivní programy - Maják Liberec

Ve čtvrtek 16. listopadu zavítala na naši školu skupina lektorů z obecně prospěšné společnosti Maják Liberec. Preventivní programy proběhly hned ve třech třídách: 9. ročník - Rizikové sexuální chování, 7. ročník - Krása a 4.B - Alkohol a kouření. Děti tak získaly nové informace a poznatky o těchto tématech, procvičily spolupráci mezi sebou a hlavně byl dostatek času na vyjadřování vlastních názorů. Preventivní programy splnily své cíle a v příštím týdnu se těšíme na další akci od Majáku v 5. a v 6. třídě. Dlouholetá spolupráce s touto organizací má smysl, prevence je dětem podávána nenásilnou, zajímavou a zábavnou formou.