Back to top

Preventivní programy - Maják

I v druhém pololetí přijeli na naši školu lektoři z obecně prospěšné společnosti Maják v Liberci. Preventivní programy proběhly během února, března a dubna v těchto třídách - 4.A, 4.B  - Jsme parta ?, 5.A - Kybersvět, 6.A - Čas změny, 7.A - Návykové látky, 8.A - Sexualita a 9.A - Extremismus. Cílem prevence je snížit výskyt rizikového chování na minimum a zlepšovat pozitivní a bezpečné klima v jednotlivých třídách. Během programu se snaží lektoři posilovat u dětí komunikační dovednosti, vedou žáky k respektování a vzájemné toleranci. Nenásilnou formou her a aktivit poskytují žákům nové informace. S organizací Maják spolupracujeme už několik let, děti lektory znají, a i proto panuje při programu příjemná a přátelská atmosféra. V budoucím školním roce chceme ve spolupráci pokračovat.