Dne 10.10. 2016 od 16. 00 hodin proběhne tradiční podzimní setkání výchovné poradkyně školy s rodiči vycházejících žáků.

Při této příležitosti budou předány základní informace a změny v přijímacím řízení pro letošní školní rok 2016-2017. Srdečně jsou zváni zájemci z řad rodičů, a pokud se nemohou z vážných důvodů dostavit, uvítám naše žáky. Těšíme se již v pondělí ve 3. patře školy.