Osobnostní a sociální výchova

V prvním pololetí se na 2. stupni konal dalším projektový den, tentokrát pod názvem Osobnostní a sociální výchova.

Jednotlivé ročníky měly svá témata již určená a záleželo na každém z pedagogů, jak se třída vypořádá s emocemi, scénkami, hudebními prožitky i vlastním hledáním sebe sama. V šesté třídě se děti pečlivě připravovaly na ukázky emočně vypjatých situací. Každá skupina měla za úkol předvést po předchozí přípravě své vlastní podání. Hádka v rodině nebo naopak scénka Pohoda- to byly střípky z činnostního učení a zadařilo se na výbornou.

To sedmáci museli jít mnohém více do hloubky a zcela vědomě chválit, hlavně chválit, protože slovo kompliment bylo pro ně v mnohém nové. Na stromě komplimentů pak zářila slova radosti a bylo co číst.

V osmém ročníku se každý sám se sebou „pral a hledal sám sebe“, v kouzelné krabičce si po hmatu představoval, kdopak asi maličkost nadělil a dal ji k dispozici ostatním.

No a nakonec tajemné kouzlo astrologie a numerologie mnohým z nás odkrylo nečekaná poznání a možná, že si leckterý deváťák ani nepřál o sobě toho tolik vědět.

Opět jsme si společně ověřili, že život přináší nečekané události, na které je prima se podívat s nadhledem, třeba formou hry, a tak nezbývá, než poděkovat všem dětem a hlavně vyučujícím za bezva atmosféru a náladu ve třídách.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 773 568 875