Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 2. 10. 2020

Krajská hygienická stanice v Liberci vydala dne 2.10.2020 Nařízení mimořádného opatření. Z opatření vyplývá, že na celém území Libereckého kraje všechny školy pokračují ve standardní výuce, a to s výjimkou výuky hudební výchovy na obou stupních ZŠ, kde je zakázán zpěv a tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ.

 

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954