Muzeum Turnov

Muzeum v Turnově nás letos překvapilo luminiscencí ve sklepních prostorech. Prohlídka byla neobvyklá a velmi zajímavá, helmy a baterky k tomu samozřejmě přispěly. Děti si kromě tohoto prohlédly expozice věnované vývoji Země, drahých kamenů a národopisné sbírce. Zaujalo je taktéž rýžování granátů. Myslím, že se nám exkurze vydařila a všichni byli spokojeni. 

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 604 101 697