Multikulturní den

S velkým očekáváním odjížděli žáci 6. - 9. ročníku spolu se svými učiteli do zábavního centra Babylon v Liberci. Tak jako každoročně jsme navštívili liberecký Lunapark. O tom, jak se dětem den vydařil, svědčí rozjásané obličeje našich žáků na přiložených fotografiích. Ať radost v očích našich dětí provází nejen celé vánoční svátky, ale i každý den v novém roce 2020.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248