Montessori - Informace k předzápisu

Milí rodiče,
po příjemných dopoledních setkáních s vámi zasíláme informace k tomu, co nás čeká.

Na řadě jsou termíny druhé předškoličky dětí v doposud nenavštívěné třídě. Většina z vás už je přihlášena.
Bližší informace k nim naleznete na webu školy.

Dále je před námi předzápis formou individuálních rozhovorů s vámi.

Ty budou probíhat paralelně v obou mladších třídách, vždy se dvěma z nás učitelů. Na každý rozhovor je vyhrazena půlhodina času. 
Cílem rozhovoru je uzavřít předškoličku (dozvíte se závěry z našich pozorování). Dále se budeme bavit o vašich představách a očekáváních. Podněty a témata k rozhovorům k vám dorazí přibližně dva týdny před schůzkou. Jejich doručení však tentokrát neočekávejte v mailové schránce, nýbrž v té poštovní. :o)

Předzápis směřuje k tomu, abyste všichni nejpozději týden před zápisem věděli, zda vaše dítě bude přijato do tříd Montessori.
Absolvování rozhovoru je nutnou součástí zápisu (podmínkou přijetí dítěte do tříd Montessori).

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Kromě přihlášení se na termín (odkaz níže) vás žádáme o zaslání vaší korespondenční adresy mailem na adresu ricarova.eva@seznam.cz

Adresu pro přihlášení na konkrétní termíny rádi zašleme po předchozí domluvě na e-mailové adrese jakub.kahanek@seznam.cz

pěkné dny
tým Montessori

Pracuje jako učitel v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 244