Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje:

  • s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIM/KAN ze dne 10. 3. 2020
  • s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin „akce“ s účastí nad 100 osob – dle výčtu uvedené v mimořádném opatření č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIM/KAN .

 

Další informace najdete na uvedených odkazech:

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Informace MŠMT k mimořádným opatřením

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy