Mikulášovo předávání Slabikáře v I.B

Na prvňáčky se v úterý přišel podívat Mikuláš se svou družinou plnou andělů a čertů, aby zhodnotil jejich chování a školní práci. Všechny děti byly odměněny malou sladkostí, protože byly hodné a snaživé. Nejdříve ale děti musely Mikulášovi zazpívat, připravili jsme si veselou písničku o Luciferovi, která potěšila hlavně čerty. Těch se děti nebály, radost měly i z čertovského pomazání a z uhlí. Největší radost ale dětem udělal dárek v čertovské krabici. Prvňáčci překvapeně sledovali, jak Mikuláš s čerty a anděly naděluje – Slabikář. Ihned si ho začali prohlížet a těšili se, až se do něho společně začteme.

Věřím, že se dětem tato slavnostní chvilka líbila a přeji jim, aby při objevování kouzelného světa knih byli trpěliví, pozorní a hlavně, aby si čtení knih užívali.

Děkujeme našim deváťákům v čele s jejich třídní učitelkou za příjemnou a štědrou návštěvu a přejeme jim kouzelné Vánoce.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 260