Back to top

Mikuláš 2017

Adventní čas, bílý sníh za okny, výzdoba ve městě a všude kolem nás, to je nejkrásnější období roku pro všechny a hlavně pro ty nejmenší. Letos se za nimi do mateřské školy vydala početná družina čertů, andělů v čele s moudrým Mikulášem. Přivítal malé i ty větší děti vlídně a i čerti stáli opodál a sledovali s napětím, zda přeci jen nebude potřeba plátěný pytel pro zlobivce. Děti vesele zpívaly, říkaly vánoční říkanky a dokonce jedno oddělení mělo velkou návštěvu z Německa, takže zazněly koledy v cizím jazyce. Odměnou byly dárky a rozzářené oči dětí. Ve vyšších třídách se plakalo a to docela opravdově. Kluci slibovali a přednášeli vše, co se naučili. Však se čerti pozorně dívali a Mikuláš chválil. Všem dětem na 1. i 2. stupni popřál spokojené svátky, paní učitelky zase dostaly sem tam sladkost a všichni nakonec byli spokojení. Společně s devítkou tedy přeji dětem a jejich třídním učitelkám hlavně zdraví, mnoho radosti a klidu o svátcích a splněná přání pod letošním stromečkem.