Mediální výchova 2011

Ve čtvrtek 6. 10. 2011 proběhl na 2. stupni projektový den vztahující se k průřezovému tématu Mediální výchova. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací z oblasti masových masmédií.

Projekt šesté třídy nesl název Knihovna. V rámci Týdne knihoven byli žáci na exkurzi v Městské knihovně v Jablonci n/N, kde se seznámili s jejím fungováním. Ve třídě bylo jejich dalším tématem podrobné seznámení se s jednou z řeckých pověstí a bájí Daidalos a Ikaros, ke kterému se vztahovaly pracovní listy, dramatizace a výtvarné ztvárnění báje.

Projekt sedmé třídy Sportovní přenos si žáci opravdu užili. Vžili se do role komentátorů a hráčů fotbalového utkání, připravili si tiskovou konferenci a rozhovory s hráči a výtvarně zpracovávali diplomy pro vítězná družstva. Ve třídě se ve skupinkách věnovali hledání různých typů novinových zpráv.

Projekt Televizní studio pro žáky osmé třídy byl nejnáročnější. Žáci shlédli zpravodajské i-vysílání některých televizních stanic, vyhledávali a zpracovávali zpravodajské zprávy a sami si zkusili moderovat kratičké zprávy. Ve světě reklamy se ocitli žáci deváté třídy. Reklamy, loga a slogany je provázely celý den. Shlédli a uslyšeli různé reklamy, které následně hodnotili a vyvozovali znaky reklam. Vyplňovali pracovní listy a diskutovali, co vše reklama zahrnuje. Také si vyrobili vlastní logo své fiktivní firmy.

Mediální den byl velice náročný, přesto splnil výchovné i vzdělávací cíle a žáky byl hodnocen kladně.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.