Liberec kontra Reichenberg

V pátek 17. 9. 2021 probíhal náš dějepis v Severočeském muzeu v Liberci. Na výstavě Liberec kontra Reichenberg. Prošli jsme si historii Liberce od dob prvního osídlení, přes středověk až do doby moderní. K bádání nám posloužily modely staveb, obrazy a dobové fotografie. Průvodkyněmi nám byly dvě lektorky, s nimiž děti postupně plnily úkoly v interiéru muzea, dále i cestou centrem Liberce. Venku nám byly ukázány zajímavosti, o kterých jsme dosud neměli tušení.
Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 244