Back to top

Komunikace, emoce a vztahy

V poslední lednový den proběhl další z projektových dnů, pod názvem Osobnostní a sociální výchova. Celým dnem se v jednotlivých ročnících prolínala témata plná emocí a zážitků. Děti si pomocí návodných otázek učitelů, informací na pracovních listech a zážitkových situací mohly uvědomit, že v dnešní době se komunikovat vyplatí a není to rozhodně ostuda, vždyť jak se máme všichni navzájem lépe poznat. A tak v šestce - nejdříve od slov - pak k činům se děti dostaly pomocí scének do podobných situací jako třeba v rodině nebo s kamarády. A potřebovaly pomoci. Vyhodnoceno pak bylo vzájemné respektování, úcta a hlavně spolupráce.

V sedmičce probíhala mnohem hlubší kooperace a činnostní učení. Den ohleduplnosti, tolerance a respektu zpestřila nádherná hudební ukázka Carla Orffa – Carmina burana, kterou měli děti výtvarně zpracovat a nakonec odprezentovat. Myslím, že zážitek z této ukázky je bude provázet delší dobu. No a nakonec tajemné kouzlo astrologie a numerologie mnohým z nás odkrylo nečekaná poznání a možná, že si leckterý deváťák ani nepřál o sobě toho tolik vědět.

Osmá třída se krásně a dojemně loučila se svou třídní učitelkou, takže komunikace, respekt a tolerance byly v tento den zastoupeny více než jindy. Chci moc poděkovat všem vyučujícím za trpělivost a spolupráci a všem dětem popřát krásné vztahy, hodně zdraví a sil do dalšího pololetí.