Keramický kroužek

Po loňském obrovském zájmu o keramický kroužek, jsme i letos pro děti zařadily do mimoškolních aktivit kroužek keramiky. Dětí máme v kroužku cca 16, jsou velice šikovné a nadané. Děti jdou do každé hodiny s velkým nadšením a odhodláním. Od začátku roku jsme už stihli několik výrobků, které si děti již stihly odnést domů. Naši malí umělci, kteří mají kroužek letos prvně, již umí hlínu zpracovat, správně vyválet a s menší pomocí i něco vyrobit. Starším dětem necháváme při práci „volnou ruku“, mladším dětem práci zadáváme a s prací občas i pomáháme. Doufáme, že se nám v kroužku bude dařit i nadále. Na fotografiích níže se můžete podívat na některé naše výtvory.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.