Jeden svět

Dne 19. března 2019 se celý druhý stupeň naší školy zúčastnil festivalu Jeden svět. Tématem ročníku 2019 s mottem „Bezpečná blízkost“ je hledání vlastní identity ve složitém globalizovaném světě. „Hrdinové těchto filmů buď obtížně přicházejí na to, kam patří, nebo to naopak vědí, ale složitě nacházejí pochopení svého nejbližšího okolí i společnosti. Některé z těchto příběhů se odehrávají třeba na druhém konci planety, ale skrze filmové plátno zjišťujeme, že jsou nám právě docela blízko a že spoustu věcí máme všichni společných, říká programový ředitel festivalu Ondřej Moravec. Po shlédnutí tří krátkých filmů následovala nejen debata s moderátorem, ale i následná diskuse ve třídách.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 604 101 697