Na naši školu zavítala, spisovatelka dětských knížek, Tereza Meravá. V pátek 8. 10. 2021 si mohly děti z druhé a třetí třídy vyslechnout část příběhu o Hadipoušovi, který škodí v temném sklepě. Soutěžili o pár knížek a nakonec tvořili knihu sami žáci. Vybírali, jakému žánru se budou věnovat, tvořili ilustraci na obal knihy a nakonec vymysleli i samotný příběh. Po celou dobu jim napomáhala samotná spisovatelka a vysvětlovala, co je všechno potřeba, aby vznikla dětská knížka. Za odměnu na konec hledali rozdíly v připravených pracovních listech. Myslím, že se mezi námi objevilo pár spisovatelů a ilustrátorů.