Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd

Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd se bude kontakt  ve středu 16.6.2021 v 16.00 hodin

  • 1.A - v učebně 5.A (budova 1. stupně v ulici Sokolí – 2. patro)- třídni učitelka Mgr. Dana Kohoutová
  • 1.B - v učebně 2.B (budova 1. stupně v ulici Sokolí – 1. patro) - třídní učitelka Mgr. Pavlína Kubáčková

Cílem informační schůzky je:

  • seznámení s třídní učitelkou,
  • předání základních informací k organizaci vzdělávání na naší škole,
  • předání seznamů s výčtem potřebných školních pomůcek,
  • informace k organizaci zahájení školního roku dne 1. září a k průběhu prvního týdne pro žáky 1. ročníku (zkrácený rozvrh hodin)
  • předběžná kalkulace nákladů spojených se zahájením školní docházky na naší škole
  • informace a možnost přihlášení žáka ke stravování a do školní družiny.
 

Bližší informace Vám budou zaslány třídními učitelkami.

Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny v budově školy v den informativní schůzky.

Těšíme na setkání.

Třídní učitelky

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240