Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd

Pokud to situace dovolí, tak informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd proběhnout v červnu. 

 

Cílem informační schůzky je:

  • seznámení s třídní učitelkou, vedením školy,
  • předání základních informací k organizaci vzdělávání na naší škole,
  • předání seznamů s výčtem potřebných školních pomůcek,
  • informace k organizaci zahájení školního roku dne 1. září a k průběhu prvního týdne pro žáky 1. ročníku (zkrácený rozvrh hodin)
  • předběžná kalkulace nákladů spojených se zahájením školní docházky na naší škole
  • informace a možnost přihlášení žáka ke stravování a do školní družiny.
 

Bližší informace Vám budou zaslány třídními učitelkami.

Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny v budově školy v den informativní schůzky.

Těšíme na setkání.

Vedení školy a třídní učitelky

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954