Informace o zahájení prezenční výuky žáků 1. a 2.ročníků

Povinná prezenční výuka bude obnovena ve středu 18.11.2020 v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin (včetně půlených hodin).

Žáci budou vpouštěni do budovy školy postupně:

1.A - 7.45

1.B - 8.00

2.A - 8.15

2.B - 8.30

Žáky pobývající v ranní družině dovedou do třídy vychovatelky ŠD.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity dle potřeb výuky.

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2.ročníků je zajištěn v plném rozsahu včetně ranní družiny.

Ranní družina: z důvodu zachování stejnorodosti skupiny budou také žáci pobývající v ranní družině rozděleni do oddělení podle tříd.

Toto opatření platí po celou provozní dobu školní družiny.

Žáci budou vybaveni na každý den teplým oblečením a obuví pro venkovní aktivity.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2.ročníků budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Případné odhlášení proveďte den předem prostřednictvím mailu nebo vzkazu na záznamníku.

Povinnost nosit roušky

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vybavte proto své děti dostatečným množstvím roušek pro možnost výměny.

Doporučujeme vždy pečlivě zvážit zdravotní stav vašeho dítěte.

O dalších podrobnostech budou informovat žáky a rodiče třídní učitelé.

 

Ředitelství školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240