Informace ke schůzce rodičů předškoláků Montesori tříd

Dne 22.11. proběhlo v Montessori oddělení informační setkání rodičů předškoláků. Kromě témat avizovaných v pozvánce jsme se detailně věnovali organizaci předškoliček v tomto školním roce.
1. setkání s předškoláky proběhne ještě do Vánoc. Pro doposud nepřihlášené zájemce visí rozpis termínů spolu s informacemi na nástěnce v šatně Montessori oddělení.

Těšíme se na spolupráci
Jakub a Eva

Pracuje jako učitel v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 244