Back to top

Informace k zápisu pro rodiče

Informační schůzky pro budoucí prvňáčky

Informační schůzka a setkání se všemi rodiči budoucích prvňáčků před zahájením školního roku 2019/2020 se uskuteční:

  1. Pro žáky I. A ve středu 12. června 2019 v 16.00 v 2. patře. Schůzku povede třídní učitelka Mgr. Eva Breslerová.

  2. Pro žáky I. B ve středu 12. června 2019 v 16.00 v 1. patře. Schůzku povede třídní učitelka Mgr. Marie Fléglová.

V průběhu setkání budou rodičům poskytnuty důležité informace před vstupem jejich dětí do školy.

Těšíme se na setkání s Vámi.