Informace k zápisu pro rodiče

Informační schůzky pro budoucí prvňáčky

Informační schůzka a setkání se všemi rodiči budoucích prvňáčků před zahájením školního roku 2020/2021 se uskuteční:

  1. Pro žáky I. A ve středu 20. května 2020 v 16.00 v 2. patře. Schůzku povede třídní učitelka Mgr. Markéta Kuncová

  2. Pro žáky I. B ve středu 20. května 2020 v 16.00 v 2. patře. Schůzku povede třídní učitelka Mgr. Tereza Bednářová.

V průběhu setkání budou rodičům poskytnuty důležité informace před vstupem jejich dětí do školy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954