Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

 • Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují a neprolínají.

 • Pro ostatní žáky je od 4. 1. 2021 povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole /jeden žák, jeden učitel/, u kterých může být přítomen zákonný zástupce /o organizaci rozhoduje ředitelka školy/.

 • Ranní a odpolední družina je organizovaná pro každou třídu zvlášť.

 • Je zakázán zpěv, hudební výchova bude nadále vyučována, jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, tělesná výchova bude organizována pobytem na čerstvém vzduchu mimo areál školy /vycházky, je nutné dbát na vhodné ošacení dětí/.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Hygienická opatření – žáci musí mít ve škole nejméně 3 roušky, sáček na roušku, ve škole jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a dezinfekční mýdla, dítě nesmí nosit do školy svoje hračky, hry.

 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 • Školní stravování je v provozu, prezenčně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

 • V případě nachlazení, s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/, žák nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud se příznaky onemocnění projeví během výuky, bude žák izolován a rodiče budou povinni si ho neprodleně vyzvednout.

 • Příchody a odchody do školy  a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Třída

Čas příchodu

Čas odchodu domů a do jídelny

I.A

7:30

11:20 - 11:35

I.B

7:40

11:35 - 11:55

II.A

7:50

11:55 - 12:10

II.B

8:00

12:10 - 12:25

I.M

7:35

12:30 - 12:45

II.M

7:45

12:45 - 13:00

 

Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240