Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

(dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

 

Ředitelka školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků

1.      Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

a)      z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy; 

b)      podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020;

c)      podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy.

2.      Pravidla ve školním řádu, která jsou v rozporu se zde zveřejněným hodnocením, se nepoužijí.

3.      Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka tímto textem dotčeno.

 

Komentář k hodnocení žáků konkretizovaný pro naší školu:

1.      Známka na vysvědčení je v každém předmětu tvořena s přihlédnutím na:

a)      hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí;

b)      hodnocení v 2. pololetí do 6. 3.

2.      Známka dle bodu 1 může být zlepšena dle hodnocení získaných při vzdělávání na dálku.

3.      Známka dle bodu 1 může být upravena dle hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy.

4.      Žáci a jejich zákonní zástupci mohou do konce klasifikačního období (= do 19. 6.) kontaktovat vyučující příslušných předmětů s dotazem na aktuální stav hodnocení.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 8. června 2020

 

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka

 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

5. května 76

Jablonec nad Nisou

466 01

IČO: 43257399

775 999 954

www.zsjbc5kvetna.cz

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240