Farma Vyšehrad

V pátek 24. 6. 2016 zažila třída 1. A velké dobrodružství, když se vypravila na výlet do neznáma. Nikdo zpočátku ani netušil, co se bude dít, všichni byli zvědaví a dokola se paní učitelky ptali. Když však dorazili na přehradu, kde měli možnost vykoupat se, na všechno zapomněli. Dál už se žákům příliš nechtělo šlapat, ale nechali se přemluvit s příslibem, že ta cesta bude stát za to. A opravdu stála. Po úmorné cestě ve vedru jsme dorazili na farmu Vyšehrad, kde na nás čekali 3 koníčci. Celá třída se povozila, pomazlila se s koníky a nakonec jsme zvládli i společné foto. Všechny žáky bych chtěla moc pochválit za to, jak statečně v horku šlapali a zvládli celou dlouhou cestu až na farmu. Také děkuji paní Fryčerové, která měla tak skvělý nápad a pomohla mi s organizací tohoto výletu.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.