Exkurze Praha

V úterý 7.5.2019 žáci 8. a 9. ročníku společně navštívili hlavní město. Prošli jsme Staroměstské náměstí, zhlédli orloj na Staroměstské radnici, která je dominantou tohoto náměstí. Poté následoval Karlův most a návštěva svatého Václava na koni na Václavském náměstí. Dětem se prohlídka Starého města líbila a odnesly si spoustu vědomostí a dojmů.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248