Pro letošní rok se dveře zavřely a veletrh AMOS je v této chvíli minulostí. Svou pestrostí, nabídkami středních škol a vzdělávacích institucí jistě v každém návštěvníkovi zanechal příjemné vzpomínky. Pro naše vycházející děti to byla jedinečná příležitost, jak celkem snadno získat informace o studiu přímo u stánků nebo formou letáčků a dalších propagačních materiálů od studentů.

Naše škola se letos prezentovala v přízemí a ostatní měli možnost se seznámit s výrobky a pomůckami Projektu Škola pro mě 2, vyrobených našimi pedagogy pro anglický a německý jazyk. Paní učitelky nad sadami pomůcek debatovaly, usmívaly se a děti okolo stánku byly spokojené, pomůcky totiž dobře znají. Děkuji všem, kdo přiložil ruku k dílu a na AMOSE za rok se budeme opět těšit a možná ještě víc.