V souvislisti s blížícími se jarními prázdninami a možností výjezdů našich žáků upozorňujeme na stanovisko MZ ČR k výjezdu do ohrožených oblastí:

 

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Dále žádáme rodiče, aby do školy neposílali žáky vykazující jakékoliv známky onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

Michaela Hanyšová, ředitelka školy