Dodatkové volby do školské rady

Vzhledem k novele Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání není již v roce 2012 možné, aby zástupci z řad rodičů byli zároveň zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu vyhlašuje ředitelka školy ve spolupráci s volební komisí nové volby 2 členů z řad zástupců nezletilých žáků.

Školskou radu tvoří 2 zástupci pedagogických pracovníků, 2 zástupci z řad rodičů a 2 zástupci zřizovatele.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků zašlete na e-mail: zsjbc@seznam.cz, nebo odevzdejte osobně na sekretariátu školy do pátku 13. dubna 2012.

Kandidátní listiny budou zveřejněny od pondělí 16. dubna 2012 na vstupních dveřích v budově 5. května 76 a Sokolí 9 a na stránkách školy. Volební lístky s kandidáty do školské rady budou předány v úterý 17. dubna 2012. Zákonní zástupci mohou do pátku 27. dubna 2012 zvolit svého zástupce vhozením volebního lístku do volební urny ve vestibulu školy ( Sokolí 9 a 5. května 76).

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954