Dětský den

Dne 1.6. jsme s našimi žáky absolvovali Dětský den. Přípravy a organizace se ujali žáci devátých a osmých tříd pod vedením paní učitelky Lenky Wünšové. Tímto bychom jim chtěli veřejně poděkovat! Dětský den probíhal převážně v blízkém okolí Novoveského rybníka a v přilehlém lese. Starší žáci si pro nás vytvořili stanoviště s tematikou sportovní, vědomostní, ale byla potřeba i kapka šikovnosti.

Žáci byli rozděleni do skupinek a plnili s nadšením zadané disciplíny. Po splnění aktivity dostali určitý počet bodů na svoji předpřipravenou kartičku. Naše putování po zvládnutí všech úkolů končilo na zahradě školního pozemku, kde měly děti poslední úkol – hledání pokladu. Po nalezení pokladu a splnění posledního úkolu, byly děti odměněny sladkou maličkostí.

Dětský den v podobě putování za pokladem se nám i dětem velmi líbil a ještě jednou děkujeme starším žákům, že ho pro nás připravili.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 259