Back to top

Den Země 1. stupeň

V pátek 20. dubna si žáci prvního stupně naší školy připomněli Den Země prostřednictvím projektového dne. V první části si se svými paní učitelkami povídali o nutnosti chránit naše životní prostředí. Řešili problematiku třídění odpadu, recyklace, povídali o tom, jak i oni sami mohou přispět k tomu, aby naše příroda byla co nejhezčí a nejčistší, vyplňovali nejrůznější pracovní listy s touto tematikou. Ve druhé části vyrazili do terénu vybaveni gumovými rukavicemi a igelitovými pytli a okolí školy vyčistili od poházených odpadků. Starší děti ze 4. a 5. ročníku navštívily navíc sběrný dvůr, kde jim zaměstnanci vysvětlili, jak se u nich s odpadem dál nakládá, co všechno je dobré třídit a měly také možnost prohlédnout si zblízka popelářské vozy. Počasí bylo nádherné, celé dopoledne bylo velmi příjemné a prospěšné.