V pondělí 9. května proběhl na 2. stupni naší školy projektový den s názvem Den Evropy. Žáci 6. a 7. ročníků pracovali ve skupinkách a tvořili projekty na téma Evropská unie a Státy Evropy. Žáci 8. a 9. ročníků dělali prezentace v počítačové učebně a věnovali  se tématům Hlavní města Evropy a Státy Evropy. Mladší děti měly na začátku dne trošku problémy s komunikací, ale během dne se spolupráce a schopnost domluvit se na kompromisu výrazně zlepšila. Projektový den splnil své cíle a opět umožnil poznávání našeho kontinentu trošku jinak než při běžné výuce. Výsledné práce a projekty budou zdobit naše třídy a chodby školy.