Jako každý rok jsme i letos oslavili Den dětí. Na šesťáky čekala honba za pokladem. Nejdříve museli rozluštit tři hesla mezi slovními druhy, najít klíč a dostat se ze třídy. Poté následovala strastiplná cesta k císaři, kterého nakonec museli odhalit a ve škole najít. Ten jim předal důležitý úkol a mezi početními přiklady skládaly děti kód ke dveřím. Už jen najít ty správné a honem k poslednímu úkolu. Osmisměrka jim prozradila, kde poklad hledat. A tak na ně na zahradě odkryté pod stromy čekalo sladké překvapení. Celý den se děti učily spolupracovat a komunikovat mezi sebou.