Debrujáři - Létání

Od října se pro žáky II. stupně opět otevřel kroužek debrujárů. Malí debrujáři se scházejí ve čtvrtek od 13.00 – 14.00 hodin v učebně fyziky, kde objevují fyzikální, chemické a matematické zákonitosti, experimentují a vyrábějí jednoduché fyzikální hračky. Říjnové schůzky jsou zaměřeny na „létání“. Na první schůzce si debrujáři vyrobili jednoduchého papírového draka, kdy jeho létací schopnosti vzhledem k nepřízni počasí vyzkoušeli v tělocvičně. S velkým nadšením si vyráběli octové rakety. Ty se už podařilo testovat venku na školní zahradě. Z raketové základny vzlétlo úspěšně 10 z 11 raket. Na dalších schůzkách si debrujáři ještě vyrobí rakety na vzduchový a lihový pohon.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.