Branný kurz 2019

Dne 11.6 2019 se na 1.st. ZŠ uskutečnil každoroční projektový den nazvaný Branný kurz.

Cílem je seznámit děti s tzv. mimořádnými situacemi, které mohou ohrozit životy a zdraví lidí, nebo způsobit velké materiální škody. Žáci ve třídách také hovořili o funkci složek IZS, které v těchto situacích plní rozhodující úkoly v ochraně obyvatelstva. Následně všichni využili možnost poznat tyto složky ,,osobně“ . Na Horním náměstí se dnes totiž konal den IZS s ukázkami činností Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Horské služby, Armády, Červeného kříže, Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru apod.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 732 620 535