Besedy žáků na Úřadu práce - 9. ročník

První beseda pro 9. ročník proběhla v informačním středisku Úřadu práce. Paní Nováková, poradkyně přes volbu povolání, pozvala zástupce SUPŠ ze Železného Brodu, který žákům představil obory pro letošní přijímací řízení a seznámil nás s termíny a průběhem talentových zkoušek v lednu 2014. V přednášce o současném trhu práce měli žáci možnost vyslechnout zajímavé statistiky o nezaměstnanosti v našem regionu, aby si zároveň sami udělali představu, jak vlastně trh práce funguje a co je posláním Úřadu práce. Besedu zakončil film na téma “přijímací pohovor do zaměstnání“, ve kterém bylo zábavnou formou žákům nabídnuto nahlédnutí do pravidel chování a správné image. Beseda byla příjemným zpestřením předmětu Volba povolání a doufám, že dětem přinesla mnoho nových informací na jejich dosavadní cestě budoucí kariérou.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 773 568 875