Beseda s osmičkou

Informačně poradenské středisko našeho Úřadu práce pod vedením paní Pokorové připravilo v tomto pololetí poslední besedu pro naše osmáky. Tato třída se nezdá, ale nepamatuji se, že by tak aktivní a rozumní žáci byli v předchozích letech. Odpovídali, reagovali na všetečné otázky kolem profese a práce vůbec, spolupracovali s paní Markétou Bílkovou nad křížovkami a chvílemi se zdálo, že jsou to právě oni, kdo určují tempo a charakter besedy. Ačkoli mají ještě čas na rozhodování, mnozí už vědí nyní, čím by chtěli být, kde pracovat nebo jak si vydělat dost peněz. Dlouholetá spolupráce s vedením Úřadu práce přináší své ovoce a i v hodinách pro Volbu povolání máme dostatečnou podporu. Děti chválím za vstřícnost, pokoru a pracovitost a věřím, že v čase, který jim ještě zbývá do posledního kroku na přihlášce, budou již všichni spolehlivě rozhodnutí. Milí osmáci a v tom vám držím moc palce

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 773 568 875