Beseda s devítkou

Vycházející žáci v tomto školním roce využili stejně jako loni možnost navštívit informačně poradenské středisko našeho Úřadu práce. Pro tyto účely jsme zvolili besedu s paní Pokorovou, která připravila společně s kolegyní konzultace a nezávazné nabídky profitestů ve středisku. Pro ty, co ještě nevědí, bylo mnoho informací z webů středních škol a naši žáci mají možnost si ověřit, zda jejich volba bude letos ta pravá.

Dny otevřených dveří se rozjíždějí na všech uměleckých školách, přihlášky se odevzdávají už na konci listopadu. Ostatní školy vybízejí k návštěvám a je z čeho vybírat, takže stačí sledovat webové portály a své představy si dokreslit vstupem do škol. Přihlášky a zápisové lístky budou připraveny včas. Čas přeje připraveným a my všichni držíme palce.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 773 568 875