Atletický den

Ve čtvrtek 27.4.2017 se žáci 1.stupně zúčastnili projektového dne „Atletický den“, který byl pořádán v hale Střelnice. Opět nás přivítal milý a vstřícný personál a pěkné prostředí atletické haly.

Děti soutěžily v různých atletických disciplínách.

 

1. - 2. třídy – běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod na cíl.

3. třídy – běh na 60 m, skok do dálky, hod do dálky, běh na 300m.

4.- 5. - běh na 60 m, skok do dálky, hod do dálky, běh na 600m.

 

Všichni malí atleti sportovali s nadšením a žáci 1.ročníků si poprvé vyzkoušeli různé atletické disciplíny. Tři nejlepší sportovci byli odměněni medailemi a všichni na závěr dostali diplom za účast. Naše sportovní klání se nám vydařilo a věříme, že tuto akci zopakujeme i příští rok.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 260