Montessori - Kontaktní informace

  • Šárka Rohánková (vedoucí Montessori) +420 602 247 149
  • Tereza Lisá (I.M) +420 775 857 029
  • Eva Řičářová (II.M) +420 774 572 004
  • Dana Bartošová (III. M) +420 737 805 448
  • Gabriela Hanzalová (IV.M) +420 774 239 498
  • Tereza Lisá (I.M) +420 775 857 029
  • Monika Hegerová (VIII.M) +420 732 154 168
  • Lucie Ziková (družina) +420 773 078 168
  • Hana Zolotarová (družina) +420 775 118 399
  • Jakub Kahánek (Domácí vzdělávání) +420 606 844 368

Vzdělávací program "Montessori" je založen na poznání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého žáka. Má činnostní a praktický charakter a motivuje žáky k celoživotnímu učení.

webové stránky