Montessori - Kontaktní informace

  • Jakub Kahánek (I.M) +420 606 844 368
  • Eva Řičářová (II.M) +420 774 572 004
  • Dana Bartošová (III. M) +420 737 805 448
  • Jan Prašivka (IV.M) +420 774 239 498
  • Hana Zolotarová (družina) +420 775 118 399

Vzdělávací program "Montessori" je založen na poznání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého žáka. Má činnostní a praktický charakter a motivuje žáky k celoživotnímu učení.

webové stránky